ONDERZOEKSJOURNALIST ROBERT PARRY; DE VS HOUDT BEWIJS ACHTER.

Wat zagen VS Spionagesatelieten in de Oekraine.

Nadat we uit dit artikel van Robert Parry al de essentie in dit artikel hebben gemeld, meenden we er goed aan te doen je het hele artikel vertaald aan te bieden. Er staan naar onze mening genoeg andere waardevolle aanknopingspunten in dan alleen de verwijzing van Parry naar zijn cia bron die vermeld dat de Amerikanen op de hoogte zijn dat de Russen en de Separatisten volstrekt onschuldig zijn aan het neerhalen van de mh 17, En  dat de schuldigen te vinden zijn in het kamp van de Oekraiense regeringstroepen.

Hieronder dus het artikel van deze Robert Parry. Een erudiet journalist die dus weet waarover hij spreekt. en daaronder een paar andere berichten en videos waarvan we menen dat we ze je aan moetenbieden om het ware verhaal te voorzien van feiten!. Het is aan jou of je, je mee laat slepen in de waanzin van de valse. Maar in ieder geval totaal ongegronde beschuldigingen aan het adres van de Separatisten en Rusland. (Met dank aan Ad Broertje).

WAT ZEGGEN DE VS SPIONAGE SATELIETEN IN DE OEKRAINE 

De partijdigheid van de Amerikaanse verslaggeving over de Oekraine is opvallend. Ze kiezen de kant van Kiev en beschuldigen de Russische separatisten en Poetin. Maar intussen heeft de drang om Poetin verantwoordelijk te stellen voor het neerhalen van het Maleisische toestel en de onwaardige journalistiek over de ramp gevaarlijke vormen aangenomen aldus Robert Parry.

In de hitte van de meest recente oorlogshysterie door de verantwoordelijkheid voor de crash met een verkeersvliegtuig van Malayisia airlines met alle geweld te willen neerleggen bij de Russische president Poetin, is er weer hetzelde totale gebrek aan professioneel scepticisme dat ook de gebeurtenissen in Irak-Syrie enz kenmerkte en waarbij de kernvragen achterwege bleven.

De hamvraag met betrekking tot de catastrofe in de Oekraine is:, Welke beelden tonen de opnames van de spionage-satelieten. Het is onaanneelijk dat met de aandacht die de geheime dienst van de V.S in het afgelopen half jaar heeft gehad voor Oost Oekraine in het bijzonder voor de transporten van meerdere grote Buk luchtafweersystemen van Rusland naar de Oekraine en terug, Er geen beelden zouden zijn van de ramp met de MH 17.

Ja natuurlijk er zijn beperkingen met betrekkingen tot wat de spionage-satelieten kunnen waarnemen. Maar bukraketten zijn ongeveer 5 meter lang en zijn gewoonlijk op trucks of tanks gemonteerd. MH 17 werd in de middag niet, s nachts neergehaald. Dus de bukinstalatie was niet verborgen in het duister.

Dus waarom hebben de VS nieuwsmedia geen vraag gesteld naar de opnames van de spionage-satelieten. Hoe kan het dat de Washingtonpost op 20 juli kopte met: VS Offical, Rusland verschafte de wapens zonder aan deze official details te vragen over wat de satelietbeelden laten zien.

Integendeel, Michael Bierbaum en Karen Deyong schreven vanuit Kiev: De VS heeft bevestigd dat Rusland moderne Raketsystemen heeft geleverd aan de separatisten in Oost Oekraine, En dat er pogingen zijn gedaan om deze systemen weer terug te brengen over de Russische grens nadatde MH 17 op donderdag 17 juli was neergehaald aldus een VS official op zaterdag 19 juli. Wij geloven dat ze minstens drie bucksystemen terugbrengen naar Rusland verklaarde de official.

De geheime dienst van de VS kreeg iets meer dan een week geleden aanwijzingen dat de Russische wapensystemen naar de Oekraine waren vervoerd ging de official verder. Het was duidelijk dat de identiteit van de official niet door de Washington-Post kan worden vrijgegeven vanwege het geheime karakter van de informatie. (Let op de merkwaardige vaagheid in de woorden van de official Wij geloven dat, en beginnen aanwijzingen te krijgen). Worden wij geacht te geloven, en geloven de Washingtonpost journalisten werkelijk dat de VS met de best geheime dienst ter wereld niet in staat zou zijn om drie traag bewegende trucks met op elk van die trucks raketsystemen te detecteren. De zinsnede: Wij hebben uit betrouwbare bron vernomen wil zeggen dat deze bron in het verleden betrouwbare informatie heeft gegeven, en deze bron heeft nu vernomen dat de geheime dienst van de VS gedetaileerde satelietbeelden heeft van het raketsysteem dat waarschijnlijk de fatale raket heeft afgevuurd. Dit systeem lijkt echter onder controle te hebben gestaan van de Oekrainse regeringstroepen die in oekraiense legeruniformen waren gekleed.

De bron verklaarde verder dat CIA analisten de mogelijkheid nog niet uitsloten dat de troepen in werkelijkheid separatisten waren maar de eerste beoordeling was dat het Oekraiense soldaten betrof. Ook wordt er gezegd dat de soldaten diehierbij betrokken waren zich ongediciplineerd gedroegen en waarschijnlijk dronken waren omdat de beelden lieten zien wat op bierflessen leek die overal rond de plek verspreid lagen aldus de bron.

(De mainstream-pers heeft de propaganda van de Oekraiense regering en van het VS Statedepartement kritiekloos doorgegeven inclusief het benadrukken van het feit dat het Buksysteem van Russische makelij is. Een betekenloos feit dat eindeloos wordt herhaald.)

Dit"van Russisch makelijpunt" Bedoeld om de suggestie te wekken dat de Russen daarom wel betrokken moeten zijn bij het neerschieten is op zijn minst misleidend en duidelijk bedoeld om slecht geinformeerde Amerikanen te beinvloeden. De Wasingtonpost en andere nieuwsbronnen zullen zonder meer weten dat het Oekraiense leger ook gebruik maakt van Russische wapensystemen inclusief het Buk-luchtafweer-systeem. De producent van het wapensysteem zegt daarover niets in dit verband.

WAAROM ZOUDEN WE MOETEN VERTROUWEN OP HET OEKRAIENSE REGIEM.

Veel van de rest van de zaak tegen Rusland komt van claims die de Oekraiense regering legt. Deze regering komt naar voren uit de Staatsgreep die op 22 februarie plaatsvond. Deze staatsgreep volgde op maandenlange massabetogingen. De feitelijke coup werd echter ingeleid door neonazi,s die de overheidsgebouwen bestormden. De sleutelrol die bij deze staatsgreep werd gespeeld door neonazi,s-ideologische nazaten van de Oekraiense milities die hebben gecollobarideerd met de nazi SS in de Tweede Wereldoorlog heeft ertoe geleid dat de extreme rechtse nationalisten meerdere ministeries in handen kregen inclusief de binnenlandse veiligheid die onder neo-nazi veteraaan Andry Parubiy resorteerd

Parubiy was de informatie-bron van de journalisten van de Wasingtonpost. En hij was er snel bij met zijn oordeel over de verantwoordelijkheid van de separatisten voor het neerhalen van de MH 17. Parubiy beschuldigde de opstandelingen ervan dat zij bewijs op de rampplek hebben vernietigd en dat ze een coverup operatie hebben uitgevoerd. Ook een thema dat doorging in de mainstream-media. De Washington-Post haalde Parubyi aan als betrouwbare bron zonder zich te bekommeren over zijn onsmakelijke neonazi-achtergrond. het zal moeilijk zijn om een grondig onderzoek uit te voeren omdat er een aantal bewijsstukken weggehaald zijn, Maar we doen ons best.

Het Kiev regime heeft een bar slechte naam opgebouwd met betrekking tot het geven van betrouwbare informatie, en tot het toelaten van serieus onderzoek met betrekking tot .misdaden tegen de rechten van de mens. Nog steeds is er geen antwoord op de vraag wie de sluipschutters waren die op 20 februarie schoten op zowel de politie als op de betogers op het Maidanplein. Dit was de directe aanleiding tot de escalatie die leidde tot de val van yanukovich. Ook blijft Kiev het antwoord schuldig over de toedracht van de moord op talrijke etnische russen in het Trade-Union-gebouw in Odessa op 2 Mei 2014.

Het Kiev regime bedroog verder de New-York-Times( En klaarblijkelijk het State-Departement) toen het foto,s vrijgaf die zogenaamd Russische militairen toonden, eerst in Rusland en daarna in de Oekraiene. Nadat het State-Departement het bewijs als betrouwbaar had verklaard, drukte de New-York-Times het verhaal af op 21 April 2014. Toen echter bleek dat de opnames die zogenaamd in Rusland waren genomen in werkelijkheid ook in de Oekraiene waren gefotograveerd trok de New-York-Times het verhaal terug. Opnieuw vertrouwden de Mainstream-Media op niet geverifeerde claims van het Kiev-Regime over gevoelige informatie zoals die dat de Russen modern geleidde raketsystemen zouden hebben geleverd aan de slecht opgeleidde en ongediciplineerde rebellen waarmee vliegtuigen op grote hoogte kunnen worden neergeschoten. 

Deze beschuldiging is zo ernstig dat het de wereld opnieuw zou kunnen storten in een koude oorlog en aannemelijk vanwege alle fouten die er worden gemaakt in een nucleaire confrontatie. Het is daarom van het uiterste belang dat de Journalistiek professioneel wordt bedreven in het bijzonder dat er een gezond sceptimisme is ten opzichte van de gekleurde informatie van de betrokken partijen.

Toch zien de Amerikanen opnieuw dat de grote VS nieuwsmedia onder aanvoering van de Wasington Post en de New-York-Times artikelen met een ontvlambare inhoud plaatsen. Artikelen die grotendeels zijn gebasseerd op informatie van onbetrouwbare Oekraiense regeringsfunctio-narissen en ook het US Statedepartement dat daardoor in belangrijke mate heeft bijgedragen aan de huidige crisis in de Oekraine.

In het recente verleden heeft deze slordige manier van journalistiek bedrijven mede geleid tot massaslachtingen in Irak en heeft het bijgedragen aan de bijna oorlogen in Syrie en Iran. Nu gaat het echter om een veel hogere inzet hoe grappig het misschien ook is om verachting te stapelen op beroemde schurken zoals Saddam Hoessein Bahar Al Assad Ali Chamenei, En nu Vladimir Poetin, getuigt dit van een roekeloosheid die de Wereld op koers zet naar een kritiek moment: Misschien wel het laatste. Einde Artikel